nástroj Chart Chooser pro výběr vhodného typu grafu

Základní typy grafů v Excelu

Aplikace Microsoft Excel podporuje celou řadu typů grafů, pomocí kterých můžeme data zobrazit tak, aby byla názorná pro zamýšlené příjemce (klient, střední management, vrcholový management, veřejnost) a zdůrazňovala určité typy informací. Při vytváření grafu nebo změně typu existujícího grafu v aplikaci Microsoft Excel 2010 nebo 2013 můžeme vybrat některý z následujících typů grafů:

Galerie grafů - Excel 2010, 2013

Galerie grafů – Excel 2010, 2013

V případě, že používáte Excel 2016, vypadá tato galerie jinak:

Galerie grafů - Excel 2010, 2013

Galerie grafů – Excel 2016

 1. Sloupcové grafy – sloupcové grafy se hodí pro znázornění změn dat za časové období nebo pro znázornění porovnání položek.
 2. Spojnicové grafy -spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase a jejich srovnání se společnou stupnicí, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů v datech ve stejných intervalech.
 3. Výsečové grafy – výsečové grafy umožňují zobrazení poměru jednotlivých položek k celku.
 4. Pruhové grafy – pruhové grafy se hodí pro znázornění změn dat za časové období nebo pro znázornění porovnání položek. Často nahrazují sloupcové grafy v případě většího počtu položek (obvykle více než 15).
 5. Plošné grafy – plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a lze je použít k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v trendu. Umožňují zobrazit v jednom grafu nejen aktuální hodnoty jednotlivých položek, ale také vztah jednotlivých částí k celku.
 6. XY bodové grafy – bodové grafy se používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat.
 7. Burzovní grafy – burzovní grafy slouží nejčastěji ke znázornění kolísání cen akcií. Tento typ grafu však můžeme použít také k prezentaci vědeckých nebo podnikových dat, pro která chceme znázornit výkyvy – například změny denních či ročních teplot nebo změny v termínech splatnosti faktur.
 8. Povrchové grafy – povrchový graf je užitečný v případě, kdy potřebujeme nalézt optimální kombinace dvou množin dat (například počtu kusů prodaného zboží a průměrné marže). Barvy a vzorky označují podobně jako v zeměpisných mapách oblasti se stejným rozsahem hodnot. Povrchový graf zobrazuje data jako topologickou mapu povrchu, kdy dvěma souřadnicím je přiřazena výška. Výškové body pak vytváří vrstvu, která je zobrazena stejnou barvou pro stejný rozsah hodnot. Počet vrstev je dán hlavní jednotkou na svislé ose.
 9. Prstencové grafy – prstencový graf znázorňuje podobně jako výsečový graf poměr částí k celku, ale může obsahovat více než jednu datovou řadu.
 10. Bublinové grafy – bublinové grafy používáme k prezentaci hodnot tří proměnných argumentů v jednom grafu (například počtu produktů na trhu, celkového objemu prodeje a podílu na trhu). Dvě veličiny jsou prezentovány pomocí XY souřadnic a třetí veličina pomocí velikosti kruhu (bubliny).
 11. Paprskové grafy – paprskové grafy porovnávají souhrnné hodnoty několika datových řad.

Nástroje pro volbu grafu

Pro výběr vhodného typu grafu k prezentaci  dat můžeme použít online nástroj Chart Chooser z webu

http://www.juiceanalytics.com/chart-chooser/

Pomocí tohoto inovativního nástroje můžeme vybrat vhodný typ (nebo několik typů) grafů ve formátu aplikace Excel a PowerPoint.

nástroj Chart Chooser pro výběr vhodného typu grafu

nástroj Chart Chooser pro výběr vhodného typu grafu

 

Uživatel si může zvolit pro prezentaci dat některou z následujících variant:

 1. Porovnání hodnot (Comparision)
 2. Rozdělení dat v celku (Distribution)
 3. Podíl jednotlivých položek vůči sobě a vzhledem k celku (Composition)
 4. Vývoj hodnot (Trend)
 5. Vzájemná závislost veličin (Relationship)
 6. Tabulka hodnot (Table)

Výběrem varianty (nebo kombinací více variant) získá uživatel nabídku vhodných typů grafů, které si může stáhnout do svého počítače nebo je přímo zobrazit v asociované aplikaci – jsou podporovány soubory typu Excel a PowerPoint.

Dalším pomocným nástrojem pro výběr vhodného typu grafu je grafická mapa dostupná na webu Dataspectrum

http://dataspectrum.cz/pages/vizualizace/vizualizace01/excel_grafy_vizualizace_01.html

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *