Dotaz: Protože zpracovávám data z provozního systému, které mají pro práci v Excelu nevhodnou strukturu, musím často spojivat texty z několika buněk dohromady. Používám k tomu funkci CONCATENATE, která