Vzorce a funkce Vyhněte se přímému zápisu hodnot do vzorce [ =(1+10%)*A1 ] Hodnoty vložte do buňky a ve vzorcích použijte odkaz na tyto buňky. Nekombinujte v jedné oblasti