Podmíněné formátování - výběr oblasti

Podmíněné formátování – zvýraznění výběru

Podmíněné formátování je nástroj, který mají nejen pokročilí uživatelé Excelu v oblibě. Umožňuje zvýraznit důležité informace v oblasti dat, u kterých je žádoucí, aby je uživatel nepřehlédl.

Excel nabízí rozsáhlou škálu přednastavených, často používáných pravidel podmíněného formátování. Zároveň ale umožňuje vytvořit i v podstatě jakékoliv pravidlo vlastní, pokud požadovanou funkcionalitu nenalezneme. Vlastní pravidla se nejčastěji vytvářejí pomocí vzorce, který vrací dvojici hodnot PRAVDA nebo NEPRAVDA.

*** Vyzkoušet tyto techniky můžete pomocí souboru ke stažení vyhledavani_podminene_formatovani.xlsx***

Zvýraznění výběru buněk pomocí podmíněného formátování

V následujícícm příkladu si ukážeme využití podmíněného formátování pro zobrazení hodnoty v dvourozměrné tabulce, která odpovídá uživatelskému výběru řádku a sloupce – což je standardní způsob práce s ceníky, tarifními tabulkami nebo sazebníky.

Podmíněné formátování - vlastní vzorec

Podmíněné formátování – vlastní vzorec

 

Vytvoření rozbalovacích seznamů MĚSÍC a REGION

Rozbalovací seznamy hodnot, ze kterých může uživatel vybírat, lze v Excelu vytvářet více způsoby. Jednoznačně nejoblíběnější a zároveň jednoduchý způsob je založen na využití nástroje Ověření dat na kartě Data.

Postup je snadný a jeho provedení trvá pouze několik vteřin:

  1. Aktivujte buňku, ve které má být seznam vytvořen – v tomto příkladu buňka B12.
  2. Klepněte v kartě Data na tlačítko Ověření dat (nebo na rozbalovací šipku u tohoto tlačítka).
  3. V kartě Ověření dialogového okna Ověření dat vyberte v seznamu Povolit variantu Seznam.
  4. Klepněte do vstupního pole Zdroj a myší označte oblast buněk v listu, jejichž hodnoty mají být prvky výběrového seznamu.
  5. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
Rozbalovací seznam v buňce - ověření dat

Rozbalovací seznam v buňce – ověření dat

 

Vytvoření pravidla podmíněného formátování

Na základě vybraných hodnot z rozbalovacích seznamů MĚSÍC a REGION budeme chtít zvýraznit buňku v tabulce hodnot. Protože Excel nemá připravené pravidlo pro tento typ zvýraznění hodnoty, pomůžeme si vytvořením vzorce, který v případě, že buňka leží v průsečíku vybraného měsíce a regionu, vrátí hodnotu PRAVDA a v ostatních případech vrátí hodnotu NEPRAVDA.

Vzorec bude využívat funkci A(argument1;argument2;…), která testuje pravdivost argumentů a pokud jsou všechny pravdivé (splněny) vrací hodnotu PRAVDA.

=(A($B$12=B$3;$B$13=$A4))

1. argument vzorce $B$12=B$3 testuje, zda buňka leží ve vybraném sloupci – důležité je dodržet adresování u obou odkazů. Smíšené adresování B$3 zaručuje, že je název vybraného měsíce porovnáván pouze s hodnotami ve 3. řádku – kde jsou názvy měsíců naší tabulky hodnot.

2. argument vzorce $B$13=$A4 testuje, zda buňka leží ve vybraném řádku– důležité je dodržet adresování u obou odkazů. Smíšené adresování $A4 zaručuje, že je název vybraného regionu porovnáván pouze s hodnotami ve sloupci A – kde jsou názvy regionů naší tabulky hodnot.

Podmíněné formátování pomocí vzorce

Podmíněné formátování pomocí vzorce

 

Pro vytvoření podmíněného formátování postupujeme takto:

Podmíněné formátování pomocí vzorce - postup

Podmíněné formátování pomocí vzorce – postup

 

Pokud chceme nastavit pokročilou úroveň zobrazení vybrané oblasti s možností zobrazit i celý sloupec nebo celý řádek hodnot, nahradíme vzorec v kritériu podmíněného formátování jeho rozšířenou variantou, která testuje i stav, kdy uživatel nevybral (smazal) hodnotu MĚSÍC nebo REGION.

=(KDYŽ(JE.PRÁZDNÉ($B$13);A($B$12=B$3;NE(JE.PRÁZDNÉ($A4)));KDYŽ(JE.PRÁZDNÉ($B$12);A($B$13=$A4;NE(JE.PRÁZDNÉ(B$3)));(A($B$12=B$3;$B$13=$A4)

*** Vyzkoušet tyto techniky můžete pomocí souboru ke stažení vyhledavani_podminene_formatovani.xlsx***

 

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *