puzzle

Jak rychle nahradit některé hodnoty v oblasti

Dotaz: Každý týden dostávám tabulky s hodnotami, které musím slučovat pro další zpracování. Autoři těchto tabulek ale mohou ještě dalších 5 dní hodnoty aktualizovat a zpřesňovat. Stále dokola pak řeším potřebu nahradit ve sloupcích s několika stovkami hodnot některé z nich aktuálními, opravenými údaji. Umožňuje Excel spojení sloupců dat, které by fungovalo jen pro odlišné hodnoty?

Řešení: Použijte volbu Vynechat prázdné v dialogovém okně Vložit jinak.


Požadujte po autorech vstupních dat, aby vám aktualizované hodnoty zaslali ve struktuře původní tabulky s vynecháním hodnot, které zůstali stejné. Tak můžete rychle zjistit, které hodnoty jsou změněny. Aktualizaci původních dat docílíte takto:

  1. Označte sloupec aktualizovaných hodnot a zkopírujte je do schránky (Ctrl+C).
  2. Klepněte pravým tačítkem myši na první buňku sloupce v tabulce původních hodnot – nebo označte celý tento sloupec hodnot a pak klepněte pravým tlačítkem myši.
  3. V místní nabídce přejděte na položku Vložit jinak a v druhé nabídce klepněte na příkaz Vložit jinak.
    V dialogovém okně Vložit jinak aktivujte možnost Vynechat prázdné a pak klepněte na tlačítko OK.
Excel - při kopírování vynechte prázdné buňky

Excel – při kopírování vynechte prázdné buňky

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *