Dotaz: Často kopíruji obsah buňky do dalšího řádku. Používám kombinaci kláves Ctrl+C a Ctrl+V. Existují i jiné možnosti rchlého kopírování? Odpověď: Použijte uchytový bod buňky, kombinaci kláves Ctrl+D nebo