Dotaz: Často pracuji s grafy, které zobrazují měsíční výsledky prodejů. Chtěl bych v grafu zobrazit kromě názvů měsíců i název čtvrtletí. Odpověď: Použijte hierarchický popis osy x.   Hierarchický